Biuro zawodów i odbiory pakietów

wpis w: Bez kategorii | 0

Drodzy Biegacze!

Pragnąc usprawnić odbiór pakietów startowych, publikujemy garść informacji organizacyjnych:

zgodnie z punktem IV, podpunkt 2 Regulaminu Biegu

„Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji Zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).”

UWAGA: Od osób, które mają przydzielony numer startowy, nie jest wymagany dokument potwierdzający wpłatę.

 

W związku z powyższym nie ma możliwości odbioru pakietu za innego Zawodnika.

Biuro Zawodów działa 2 dni, również w dniu biegu, nie ma więc przeszkód, aby osobiście odebrać pakiet startowy.

 

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w dniach:

30.04.2017 r. w godz. 16.00 – 20.00 w Marinie Grudziądz ul. Portowa 8,

1.05.2017 r. w godz. 8.00 – 10.30 w Biurze Zawodów na Stadionie GKS Olimpia przy ul.Piłsudskiego 14