Być jak Bronek – biegi dla dzieci

wpis w: Aktualności | 0

Szukamy następców wielkiego biegacza – Bronka Malinowskiego!

Podczas V Półmaratonu Grudziądz – Rulewo śladami Bronka Malinowskiego odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. Trasy prowadzić będą wokół miejsc, gdzie wychowywał się nasz Mistrz Olimpijski.

ZAPISY już dzisiaj poprzez formularz on-line, ale również podczas biegu.

PROGRAM IMPREZY

AD1 i AC1 – dziewczynki i chłopcy w wieku 0– 4 lat– 100m – 11:00

AD2 i AC2 – dziewczynki i chłopcy w wieku 5 – 7 lat – 200m – 11:10

AD3 i AC3 – dziewczynki i chłopcy w wieku 8 – 10 lat – 400m -11:30

AD4 i AC4 – 11 – 14 lat  – dziewczynki i chłopcy w wieku 1000m – 11:45

REGULAMIN BIEGU „Być jak Bronek”

Bieg dla dzieci towarzyszący V Półmaratonowi Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego

 

 1. CELE IMPREZY
 2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Kultywowanie pamięci o Mistrzu Olimpijskim Bronisławie Malinowskim.
 5. ORGANIZATORZY IMPREZY
 6. Organizatorem jest Gmina Miasto Grudziądz – Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, firma Running Consulting, Stowarzyszenie Grudziądzki Klub Biegacza Akademia Biegania Grudziądz oraz Biegaj z Dymkiem. Dane teleadresowe: www.moriw.pl

III . TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 1 maja 2017 roku (poniedziałek).
 2. Godzina: Biegi dla dzieci będą odbywać się będą w następujących godzinach:

 AD1 i AC1 – 11.00

 AD2 i AC2 –  11:10

 AD3 i AC3 – 11:30

 AD4 i AC4 – 11:45

 1. Miejsce: park przy Hotelu Hanza Pałac w Rulewie gm. Warlubie
 2. Kategorie i dystanse:

AD1 i AC1 – dziewczynki i chłopcy w wieku 0– 4 lat– 100m

AD2 i AC2 – dziewczynki i chłopcy w wieku 5 – 7 lat – 200m

AD3 i AC3 – dziewczynki i chłopcy w wieku 8 – 10 lat – 400m

AD4 i AC4 – 11 – 14 lat  – dziewczynki i chłopcy w wieku 1000m

 1. O przynależność do danej kategorii uwzględnia się rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza i druga seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.

IV UCZESTNICTWO

 1. W biegach dla dzieci towarzyszących V edycji Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi dziecko:

– za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem……..

– lub o ile będą wolne miejsca w dniu biegu w biurze zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.

 1. Limit uczestników wynosi 40 osób w każdej serii.
 2. W Biurze Zawodów w parku Hotelu Hanza Pałac przy stanowisku „Biegi dla dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy.
 3. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

V. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci otrzyma na mecie pamiątkowy upominek.
 2. Pierwsze trzy dziewczynki i pierwsi trzej chłopcy na mecie w biegach AD3 i AC3 oraz AD4 i AC4 otrzymają dodatkowe nagrody.

VI OPŁATY

 1. Uczestnictwo w biegu jest nieodpłatne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: info@biegajzdymkiem.pl lub biuro@polmaratongrudziadz.pl
 3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorom.