Biegi dzieci zapisy

wpis w: Aktualności | 0

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISY[link]

REGULAMIN BIEGU „Być jak Bronek”

Bieg dla dzieci towarzyszący IX Półmaratonowi Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego

 1. CELE IMPREZY
 2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Kultywowanie pamięci o Mistrzu Olimpijskim Bronisławie Malinowskim.
 5. ORGANIZATORZY IMPREZY
 6. Organizatorem jest Gmina Miasto Grudziądz – Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, firma Running Consulting oraz Biegaj z Dymkiem. Dane teleadresowe: www.moriw.pl

III . TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 1 maja 2023 roku.
 2. Godzina: Biegi dla dzieci będą odbywać się będą w następujących godzinach:

 AD1 i AC1 – 11.00

 AD2 i AC2 –  11.10

 AD3 i AC3 –  11.30

 AD4 i AC4 – 11:45

 1. Miejsce: park przy Hotelu Hanza Pałac w Rulewie gm. Warlubie
 2. Kategorie i dystanse:

AD1 i AC1 – dziewczynki i chłopcy w wieku 0– 4 lat– 100m

AD2 i AC2 – dziewczynki i chłopcy w wieku 5 – 7 lat – 200m

AD3 i AC3 – dziewczynki i chłopcy w wieku 8 – 10 lat – 400m

AD4 i AC4 – 11 – 14 lat  – dziewczynki i chłopcy w wieku 1000m

 1. O przynależność do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza i druga seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. UCZESTNICTWO
 1. W biegach dla dzieci towarzyszących IX edycji Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi dziecko:

– za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online

– lub o ile będą wolne miejsca w dniu biegu w biurze zawodów. Rodzice zobowiązani są do podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.

 1. Limit uczestników wynosi 80 (ogółem) i może ulec zmianie.
 2. Uczestnicy Biegów dla dzieci” otrzymają numer startowy w Biurze Półmaratonu Grudziądz Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego w dn. 30 kwietnia 2023 roku w godzinach od 16.00 do 20.00 w Marinie Grudziądz przy ul. Portowej 8, oraz w dn. 1 maja 2023 r. oraz w parku Hotelu Hanza Pałac przy stanowisku „Biegi dla dzieci”.
 3. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. NAGRODY
 5. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci otrzyma na mecie pamiątkowy upominek.
 6. Pierwsze trzy dziewczynki i pierwsi trzej chłopcy na mecie w biegach AD3 i AC3 oraz AD4 i AC4 otrzymają dodatkowe nagrody.
 7. OPŁATY
 8. Uczestnictwo w biegu jest odpłatne i wynosi 20 zł.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: info@biegajzdymkiem.pl lub biuro@polmaratongrudziadz.pl
 3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest  Gmina Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku ul. Za Basenem 2, 86 – 300 Grudziądz oraz „Running Consulting Mariusz Giżyński” u. Kabacki Dukt 6/69, 02-798 Warszawa,
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO).